Pregovori o Direktivi o autorskim pravima se nastavljaju
05.07.2018.

Pregovori o Direktivi o autorskim pravima se nastavljaju

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir osvrnula se na aktualne pregovore oko Direktive o autorskim pravima.

"Podržavam napore autora u borbi za zaštitu njihovih autorskih prava jer je intelektualno vlasništvo zaštićeno člankom 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Zaštita svih prava vlastite intelektualne imovine autora i poticanje šireg pristupa sadržaju temelj su ekonomske upotrebe interneta, kao i osnove digitalnog gospodarstva u EU.

Smatram neprihvatljivim da vodeće kompanije poput Google, Facebook i YouTube objavljuju tuđi rad čime stječu ogromne svote novca, ali ne plaćaju naknade nositeljima prava koji tako ostaju praznih ruku. U  tom smislu potrebno je postići pravednu naknadu ako platforme koriste zaštićeno autorsko pravo u komercijalne svrhe. Velike platforme trebaju preuzeti više odgovornosti za sadržaj zaštićen autorskim pravima na svojim web stranicama te kršenje autorskih prava treba izbjegavati od samog početka. Stoga se Direktivom o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu zahtijeva obveza licenciranja kako bi se autorima osigurala pravedna isplata. Krajnji korisnici ne smiju niti neće biti  ni na koji način  zahvaćeni donošenjem Direktive te će im sadržaji i dalje  biti dostupni. Kreatori sadržaja, umjetnici  i izvođači imaju pravo na poštenu naknadu  u digitalnom dobu.

Zalažem se i za zaštitu visokokvalitetnog  novinarstva te se prijedlogom Direktive ne uvode ograničenja  glede slobode informiranja na različitim platformama. Nakon današnje odluke Europskog parlamenta, pregovori oko autorskih prava se nastavljaju te se nadam da ćemo uskoro otkloniti nejasnoće koje postoje i tako stvoriti kvalitetan pravni okvir", kazala je Petir.