Dodjela plakete Škole ambasadora EP Ekonomskoj školi u Sisku

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir u petak, 26. listopada od 10.30 sati boravi u Sisku gdje će posjetiti Ekonomsku školu Sisak (Kralja Tomislava 19). Tom će prilikom Ekonomskoj školi uručiti plaketu “Škole ambasadora Europskoga parlamenta”, a učenicima koji su sudjelovali u ovom programu Ureda za informiranje Europskoga parlamenta u Zagrebu njihove diplome.

Petir redovito sudjeluje u aktivnostima i razmjeni mišljenja s mladima ambasadorima o raznim temama i potiče mlade da budu aktivni građani, raspravlja s njima o budućnosti Europske unije te o komunikaciji u digitalnom dobu, potiče ih da budu društveno aktivni, a prethodno je već u rujnu dodijelila plaketu škole ambasadora Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu.